Política de Privacitat

El present Política de Privacitat estableix els termes en què Contemporanea Music Concerts & Festivals A.I.E., amb domicili en la C/ Ramón y Cajal, 20A, 1ºB 07011 Palma – Illes Balears (Espanya) usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web.

Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida:

El nostre lloc web podrà recollir informació personal, per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònic i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o efectuar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida:

El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que aplicació, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Contemporanea Music Concerts & Festivals A.I.E, amb domicili en la C/ Ramón y Cajal, 20A, 1ºB07011 Palma – Illes Balears (Espanya) està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.

Cookies:

Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per a emmagatzemar-se en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per a tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les webs poden reconèixer-te individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat del seu web.

El nostre lloc web empra les cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això, les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, aquestes no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, no obstant això, la majoria de navegadors accepten cookies automàticament perquè serveix per a tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per a declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers:

Aquest lloc web pogués contenir enllaços a altres llocs que poguessin ser del seu interès. Una vegada que vostè doni clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per a confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal:

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li sol·liciti emplenar un formulari, com el d’alta d’usuari, pot marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

Contemporanea Music Concerts & Festivals A.I.E., amb domicili en C/ Ramón y Cajal, 20A, 1ºB 07011 Palma – Illes Balears (Espanya), amb CIF. V16660037.

Correu electrònic general: Tickets@contemporaneamusic.com

ACCÉS AL RECINTE

Per a entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada, que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb el teu DNI en cas que l’Organització el sol·liciti.

  1. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’Organització del Festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

El posseïdor de l’entrada és el responsable en cas que es realitzi una còpia d’aquesta.

  1. L’Organitzador denegarà al portador l’accés als recintes si concorre qualsevol de les següents circumstàncies:
  • a) L’entrada es troba incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.
    • b) El portador manifesta una actitud violenta o que inciti públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal i, especialment, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis en l’exterior o en l’entrada, al qual porti armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i al qual porti robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin una apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
  • c) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la llei. No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Es prohibeix així mateix l’entrada de qualsevol mena de begudes al recinte.

  1. L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que pugui raonablement presumir-se que es crearà una situació de risc o perill per al mateix portador o altres assistents, o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador, en tots els casos, de les seves pròpies accions i omissions en el cas que causin lesions a tercers o danys a béns.
  2. La possessió de l’entrada no dona dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar aquesta entrada o el seu contingut amb finalitats publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o a tercers.

L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant o usuari no autoritzat a respondre pels danys i perjudicis generats.

Aquestes activitats seran rastrejades en Internet amb la finalitat d’establir la responsabilitat pertinent.

MENORS D’EDAT

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament l’entrada al recinte als menors de 18 anys.

COOKIES

Amb la navegació en aquesta web, s’accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

DRET D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional i autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

En el cas d’imatges recollides per Contemporanea Music Concerts & Festivals., aquestes dades seran tractades conforme a la política de privacitat ja definida.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

Aquestes accions podran suposar una acció penal o civil per danys.

VIDEOVIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o, si és el cas, el gestor de l’espai públic VIGILARÀ mitjançant vídeo tot el recinte.

En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que poguessin provar-se, tant a persones com a béns.

Les dades seran automàticament facilitats a les autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privacitat ja definida.

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant, t’obligues a informar-lo i a obtenir el seu consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat, que apareix en el formulari de registre.

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible en la web del Festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició en el lloc de celebració del Festival i en el nostre domicili social.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En cas de devolució de l’entrada, no som responsables dels càrrecs de compra realitzats pels sistemes de pagament en línia o els bancs.

ALTRES CONDICIONS

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

La llengua de contractació és segons l’idioma triat.

Aquest document d’acceptació de les condicions s’arxivarà en el nostre sistema informàtic. Durant un mes tindràs accés a les nostres dades, per la qual cosa podràs imprimir-lo i guardar-ho en el teu sistema informàtic.

Contemporanea Music Concerts & Festivals, pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, i en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent mitjançant correu electrònic, per la qual cosa has de consultar-ho periòdicament. També informarà pels canals que consideri adequats.

Contemporanea Music Concerts & Festivals A.I.E CIF. V16660037.
C/ Ramón y Cajal, 20A, 1ºB 07011 Palma – Illes Balears (Espanya)

Contacte: Tickets@contemporaneamusic.com