Condicions Generals de Compra

  • L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts oficials de venda.
  • Una vegada adquirida l’entrada no s’admetran canvis ni devolucions de l’import.
  • No es restituirà l’entrada en cas de pèrdua, deterioració, robatori o destrucció.
  • Les entrades adquirides amb descompte o tarifa especial hauran de justificar aquest dret mitjançant un document acreditatiu en l’accés al recinte. En cas de no presentar la justificació corresponent no tindran validesa.
  • En accedir al recinte, el públic podrà ser sotmès a un registre segons la llei. No està permesa l’entrada amb tots aquells objectes que poguessin ser de consideració perillosa per l’organització. Es reserva el dret d’admissió.
  • L’admissió queda supeditada al fet de disposar d’una entrada completa i en bones condicions. El posseïdor de l’entrada perdrà els seus drets en sortir del recinte. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte una vegada començada la funció.
  • L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte. En cas d’anul·lació, l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada.
  • Les reclamacions sobre la realització, alteració o anul·lació de l’espectacle han de dirigir-se a l’organització presentant l’entrada.
  • És obligació per al client llegir les característiques i particularitats de cada espectacle.

Contemporanea Music Conciertos & Festivales A.I.E CIF. V16660037.
C/ Ramón y Cajal, 20A, 1ºB 07011 Palma – Illes Balears (Espanya)
Contacte: Tickets@contemporaneamusic.com